Warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi przez gości indywidualnych w  Ośrodku Usług Hotelarskich Kinga s.c.

Poniższy  dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz  ważności rezerwacji.

 1. Sposób dokonania rezerwacji.Rezerwacji pobytu można dokonać:
  • telefoniczne zamówienie pobytu
  • wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail)
  • osobiście

  Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki: przelew lub  gotówka – uiszczonej do trzech dni roboczych od daty dokonania rezerwacji w wysokości 50% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Wpłaty dokonuje się na numer rachunku bankowego:

  Bank Millennium
  Ośrodek Usług Hotelarskich Kinga s.c.

  Dla gości z zagranicy przed nr konta dodajemy PL
  Swift code: BIGBPLPW
  Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie.
 2. Anulowanie rezerwacjiIstnieje możliwość anulowania rezerwacji bez obowiązku zapłaty z tego tytułu odstępnego jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych pisemnie, wynikających z okoliczności losowych , niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji. Oceny pod kątem zasadności tych okoliczności dokonuje Ośrodek Usług Hotelarskich KINGA s.c. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
  • W terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia korzystania z usług hotelarskich osoba dokonująca rezerwacji nie ma obowiązku zapłaty O.U.H. Kinga s.c. z tytułu odstępnego.
  • W terminie od 29 do 21 dni przed datą rozpoczęcia korzystania z usług hotelarskich, osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapłaty O.U.H. Kinga s.c.  z tego tytułu odstępnego w wysokości 50 % wartości rezerwowanego pobytu.
  • W terminie od 20 do 8 dni rozpoczęcia korzystania z usług hotelarskich, osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapłaty O.U.H. Kinga s.c. z tego tytułu odstępnego w wysokości 75 % wartości rezerwowanego pobytu.
  • W terminie do 7 dni lub w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapłaty O.U.H. Kinga s.c. 100 % wartości rezerwowanego pobytu.

  Różnica pomiędzy uiszczoną przez osobę dokonującą rezerwacji wpłatą zaliczki z tytułu rezerwacji a opłatą z tytułu odstępnego za rezygnację zostanie zwrócona osobie dokonującej rezerwacji w formie przelewu na wskazany przez nią rachunek bankowy. Anulowanie rezerwacji wymaga dla swej ważności formy pisemnej.